De partners 

Drs. Engeline Kruysmulder

Orthopedagoog en als docent actief binnen de opleiding master Special Educational Needs. Heeft als innovatiedeskundige veel ervaring opgedaan in het begeleiden van verschillende vormen van onderwijs, gericht op visieontwikkeling en de verbetering van de schoolorganisatie en de didactiek. Geeft trainingen in resultaat gericht leesonderwijs en advies aan leraren voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Treedt verder op als intermediair in de afstemming tussen scholen en ouders, bij verschillen van inzichten. Over het geheel ligt het accent op toepassing van kennis in het onderwijs.

engelinekruysmulder@hod-onderwijs.nl

 

Marion Koevoets

Opleidingskundige, heeft haar roots in het basisonderwijs als leerkracht en (interim) directeur.  Als opleidingsmanager bij de politie, tal van opleidingstrajecten mede vormgegeven en grote projecten gedraaid. Sinds 2007 werkzaam als zelfstandig ondernemer als trainer, coach en projectleider. Daarnaast participeert zij in MBO en HBO opleidingen als mentor, studieloopbaanbegeleider en assessor. Sinds kort mede directeur van de Academie voor Sociale Veiligheid, die zich toelegt op opleidingen, detachering en consultancy in het sociale domein en mede vorm wil geven aan de participatiemaatschappij.

www.avsv.nl
marionkoevoets@hod-onderwijs.nl

 

Rick Verheijen

Is initiatiefnemer en directeur van Questum. Hij heeft uitgebreide ervaring in management- en directiefuncties in de internationale logistiek. Vanaf 2006 was hij werkzaam als interimmanager in de publieke sector bij toezicht, welzijn, GGZ en bibliotheek. Hij is op interimbasis als coach en projectmanager betrokken bij verschillende reorganisatie- en verandertrajecten in de non-profitsector. Verder verzorgt hij opleidingen op het gebied van professionele schuldhulpverlening voor hulpverleners.

rickverheijen@hod-onderwijs.nl

De coaches stellen zich faciliterend op en laten de verantwoordelijkheid voor de implementatie waar hij hoort: in het team. Zij zijn wel altijd richtinggevend aanwezig met effectief advies. De gecertificeerde HOD-coaches beschikken over de benodigde kennis en leerstof en stemmen deze altijd af op de situatie van het team zelf. Afhankelijk van de eerste kennismaking, de wensen, onze mogelijkheden en de geografische ligging wordt de meest effectieve coach aan de school gekoppeld.

Wat mag u van de HOD-coach verwachten?

  • een enthousiasmerende houding
  • een confronterende opstelling waar nodig
  • faciliterend bij het leerproces van individuele deelnemer en team
  • voorbeeldgedrag